Turkey Visa Application Guide for West Slavic - Polski Language

 Turkey Visa Application Guide in All Languages

Content

1. Twoje obywatelstwo

Ważne

Wybierz kraj/region zgodnie z dokumentem podróży. Osoby posiadające podwójne obywatelstwo powinny wybrać obywatelstwo zgodnie z paszportem, którym będą się posługiwać podczas podróży.

Jeśli obywatelstwo zadeklarowane we wniosku o e-wizę będzie różnić się od tego w paszporcie, e-wiza będzie nieważna.

Twoje obywatelstwo

Dokument podróży

Paszport zwykły

Dowód osobisty

Paszport dyplomatyczny

Paszport służbowy

Paszport specjalny

Paszport dla cudzoziemca

Dokument podróży

Paszport nansenowski

Inne

2. Data przyjazdu

Ważne

Wpisz datę planowanego wjazdu do Turcji w odpowiednim polu.

Okres ważności e-wizy rozpocznie się w dniu wjazdu do Turcji.

Uwaga! Okres ważności różni się od okresu pobytu. Okres pobytu nie może przekroczyć okresu podanego po lewej stronie. Jeśli chcesz zostać dłużej, należy ubiegać się o pozwolenie na pobyt w jednostkach policji miejscowej.

Jeśli przekroczysz okres ważności wizy jednokrotnej podany po lewej stronie, a nie posiadasz pozwolenia na pobyt, istnieje prawdopodobieństwo, że zostaniesz ukarany/ukarana grzywną, nakazem deportacji lub zakazem wjazdu do Turcji na określony czas.

System e-wiza nie informuje o ilości dni spędzonych w Turcji. Musisz upewnić się, że nie przekroczyłeś/przekroczyłaś dozwolonego okresu pobytu.

Data przyjazdu do Turcji

Wjazd powinien nastąpić w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o e-wizę (Zalecane jest ubieganie się o e-wizę co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem podróży)

3. Dane osobowe

Ważne

Uwaga! Podane przez Ciebie dane muszą zgadzać się z danymi w Twoim paszporcie. W innym przypadku e-wiza będzie nieważna.

Biura podróży mogą tworzyć wnioski grupowe klikając na here

Imię (Imiona)

W okienku wpisz imię (imiona) zgodnie z wpisanymi w paszporcie. Drugie imię oddziel od pierwszego spacją. Jedynymi dozwolonymi znakami specjalnymi są: myślnik, kropka, apostrof i przecinek.

Nazwisko

Wprowadź swoje nazwisko, zgodnie z wpisanym w paszporcie. Jedynymi dozwolonymi znakami specjalnymi są: myślnik (-), kropka (.), apostrof (') i przecinek (,). Jeśli w dokumencie podróży nie ma wyszczególnionego nazwiska, możesz pozostawić puste pole.

Data urodzenia

Wpisz datę urodzenia w formacie dd.mm.rrrr, zgodnie z wpisaną w paszporcie.

Miejsce urodzenia

Wpisz miejsce urodzenia, zgodnie z wpisanym w paszporcie. Jedynymi dozwolonymi znakami specjalnymi są: myślnik, kropka, apostrof i przecinek.

Pierwsze imię matki

Wprowadź imię matki (opcjonalnie). Jeśli ma drugie/kolejne imię, wprowadź wszystkie imiona za pierwszym imieniem, oddzielając je spacją. Jedynymi dozwolonymi znakami specjalnymi są: myślnik (-), kropka (.), apostrof (') i przecinek (,).

Pierwsze imię ojca

Wprowadź imię ojca (opcjonalnie). Jeśli ma drugie/kolejne imię, wprowadź wszystkie imiona za pierwszym imieniem, oddzielając je spacją. Jedynymi dozwolonymi znakami specjalnymi są: myślnik (-), kropka (.), apostrof (') i przecinek (,).

Numer paszportu

Wpisz numer dokumentu podróży w takiej formie, w jakiej pojawia się on w Twoim dokumencie podróży.  Używanie znaków specjalnych i spacji jest niedozwolone.

Data wydania paszportu

Wpisz datę wydania dokumentu podróży w formacie dd.mm.rrrr.

Termin ważności paszp.

Wpisz termin ważności dokumentu podróży w formacie dd.mm.rrrr.

Adres e-mail

Wpisz swój adres e-mail.

Numer telefonu

Wpisz swój numer telefonu. Jedynymi dozwolonymi znakami specjalnymi są: nawias okrągły, plus i cyfry.

Adres

Wpisz adres zamieszkania. Jedynymi dozwolonymi znakami specjalnymi są: kropka, przecinek, dwukropek, średnik, ukośnik, odwrotny ukośnik, podkreślnik i cyfry.

4. Potwierdź dane

Po zatwierdzeniu danych wprowadzanie jakichkolwiek zmian nie będzie możliwe. Uwaga! Jeśli nie odpowiesz na e-mail potwierdzający w ciągu 1 godziny, Twój wniosek zostanie anulowany.Ważne

W niektórych przypadkach wiadomości przesłane drogą elektroniczną mogą zostać uznane za „śmieci” lub „spam" i przesłane do tych folderów automatycznie.

Jeśli nie otrzymałeś/otrzymałaś wiadomości e-mail, o którą prosiłeś/prosiłaś, sprawdź folder spam przed wysłaniem kolejnej prośby.

Twój wniosek został prawidłowo wypełniony.

Zakończono pierwszy etap wniosku. Na Państwa adres e-mailowy została wysłana wiadomość potwierdzająca. Proszę kliknąć na link w wiadomości e-mail, postępując zgodnie z instrukcją i dokonując płatności. Jeśli nie otrzymali Państwo wiadomości e-mail, proszę kliknąć przycisk poniżej.


5. Weryfikacja adresu e-mail

Twoja aplikacja została pomyślnie zakończona.

Zakończyłeś pierwszy etap aplikacji. E-mail potwierdzający został wysłany na Twój adres e-mail. Teraz kliknij łącze w wiadomości e-mail z potwierdzeniem, postępuj zgodnie z instrukcjami i kontynuuj płatność. Jeśli nie otrzymałeś wiadomości e-mail z potwierdzeniem, kliknij przycisk poniżej, aby wysłać ponownie.

6. Płatność

Całkowita kwota do zapłaty: 61,50 USD60 USD 1,50 USD Opłata za usługę

61,50 USD

60 USD 1,50 USD Opłata za usługę

Karta kredytowa

W przypadku metody płatności dostępne są następujące opcje kart kredytowych:

Numer karty

Wpisz tutaj numer swojej karty kredytowej.

CVV / CVC / CVC2

Wprowadź kod weryfikacyjny / numer swojej karty kredytowej.

Termin ważności

Wprowadź datę ważności swojej karty kredytowej.

Dostępne są również następujące metody płatności: