Irma Krat

By Irma Mykolayivna KRAT Apr 02,2023

?????????? ????????? ????????
???: ???? ???? ??????????
[email protected]
+38 0688740590

????

???????? ????????? ????????? ?????? ????? ???????, ? ???? ??? ?????? ????? ?????????? ??? ?? ??, ?? ?? ????????? ??????? ???? ? ????????? ??????? ????? ??????? ????? ?? ??????? ???????! ???? ?? ??, ??????? ??? ? ?? ????! ???????? ???? ?????????? ????? ??? ?????? ??????????? ?????????, ???????? ???????? ???????? ????????????? 26 ?????? ?? ??? ???? ?????????? ? ???????????? ?????!

??? ???? ????????? ?????? ?????????? ???????? ? ??’???? ?? ????????? ????? - ???????????, ??? ????????? ??????? ????????? ?????????? ?? ????? ??????????? ????? ???? ?????????? ? ?????? ???????, ? ?????????? ??? ???? ??? ?????? ???????.

? ??????? ?? ??? ???????, ?????????? ???????????/?????????????? - ???? ????. 01.04.23 ?.


Mektup

Sevgili Türkiye Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, devletimizin ba?kenti Kiev ve bir bütün olarak Ukrayna'n?n korunmas?nda kilit rol oynad???n?z için size tüm kalbimle te?ekkür etmek istiyorum! Sen olmasayd?n, Ukrayna olmazd?! Bugün Kiev'in Rus birlikleri taraf?ndan ku?atmadan kurtar?ld??? gün, 26 A?ustos'ta 2023 Ukrayna K?r?m'daki do?um günümde gerçek bir zaferi kutlamay? teklif ediyorum!

Do?al afet olan depremle ba?lant?l? olarak tüm Türk halk?na ba?sa?l??? diliyorum, Ukrayna Cumhurba?kan?m?z Volodymyr Zelenskyi ve tüm Ukrayna halk? bu konuda çok endi?eli ve size ellerinden gelen her ?ekilde yard?mc? olacak.

Size büyük sayg?yla, Ukraynal? gazeteci/insan haklar? savunucusu Irma Krat. 01.04.23

Replies 0 Replies

Post Your Reply

CAPTCHA code

All Topics

Other Info


Apply for Turkey eVisa