Yasad??? i?lerekar??t??? ö?renildi

By Israil Khan Feb 14,2023

Kay?t Numaras? (Registration Number) 2022-14-0559506Ba?vuru Türü (Type of Application) ?lk Ba?vuruBa?vurulan ?kamet ?zni Türü (Applied Residence Permit Type)KISA DÖNEMSoyad? ISRAIL : Ad? MUHAMMAD : Baba Ad? SATAN GUL :  Anne Ad?GUL PURADo?um Tarihi : 12 / 3 / 1979Belge No : DN1824522 - Veren Ülke / Makam Pakistan / PAK?STANAdres (Address) ?STANBUL ?L GÖÇ ?DARES? MÜDÜRLÜ?Ü HIRKA-??ER?F MAHALLES? VATAN CADDES? NO:64/ 34091 FAT?H / ?STANBUL 

Sevgili bay?m, Bay Israil Khan'?n Pakistan'da birçok yasad??? i?lerekar??t??? ö?renildi. Bu, kaçakç?l?k, gasp ve di?er insanlar?n topraklar?na elkoymay? içerir. Türk Vatanda?? olmas?na izin verilecek iyi bir insan oldu?undanemin olmak için lütfen geçmi?ini dikkatlice kontrol edin. Ayn? nedenden dolay?Pakistan'daki evlerini de?i?tirmeye devam ediyor. Son zamanlarda birisi onaTürkiye'den bahsetti ve Türkiye'de vatanda?l?k almak için Türkiye'de mülk sat?nalmak için yasad??? olarak kara para aklad?. Lütfen kontrol edin.

Replies 0 Replies

Post Your Reply

CAPTCHA code

All Topics

Other Info


Apply for Turkey eVisa